About

Drugi ljudi imaju pilotsku ploču za emocije, sa manevrima za turbulencije i sletanje, a kod mene samo prekidač za sve ili ništa.

Ako ljudima da postavim pitanje “A šta bi radio da ja umrem?”, shvatam polako da nema tačnog odgovora koji bi me zadovoljio dovoljno osim “Umro od tuge.”

Advertisements